ศักยภาพสำคัญ

วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

R การพัฒนา, ตัวอย่างการพัฒนา, การผลิตในปริมาณมาก

ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ; คุณภาพ

ทีมทดสอบที่ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะ, ECS มีเครือข่ายธุรกิจและบริการใกล้ชิดกับลูกค้า

การป้องกัน ; การปรับปรุงพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

เมนบอร์ด (mainboard หรือ motherboard) 2 ล้านชิ้น, การผลิตแบบ OEM/ODM ; ISO 9001, 9002.

ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

สายการผลิต 100% MB ในประเทศจีน ปริมาณ การรวมกันในแนวดิ่ง, ...

ซัพพลายเชนที่สมบูรณ์

SCM--> ERP--> CRM (EDI)

VMI, JIT, ...