การผลิต

ฐานการผลิตของ ECS

ECS เป็นผู้ผลิตเมนบอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีโรงงานอยู่ 2 แห่งในเสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ทั้งสองแห่งได้รับใบรับรองระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2000 นอกจากนี้ยังได้รับใบรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 With over 70 SMT lines and 6 system product production lines, โรงงานทั้งสองแห่งของ ECS มีกำลังผลิตเมนบอร์ด 2.5 ล้านชิ้น และโน้ตบุ๊ก 200,000 เครื่องต่อเดือน โดยอาศัยระบบจัดการที่ทันสมัยช่วยให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา รวมถึงระบบประกันคุณภาพที่น่าเชื่อถือช่วยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

Advanced

Management

Quality

Assurance

Environmental

Friendly Products

Advanced Management

ระบบ ERP ของ Oracle ที่ ECS ใช้อยู่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีและถูกใช้ให้เกิดประสิทธิผล ทำให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการที่รวดเร็วทันใจ ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ECS ล้วนแต่ได้รับการตรวจสอบผ่านระบบ ERP นับตั้งแต่ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลชิ้นส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อสินค้าภายใน 12 ชั่วโมง ระบบจัดการดังกล่าวสามารถรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวได้แบบนาทีต่อนาที ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลาโดยการติดตามตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการสั่งซื้อ นับตั้งแต่การส่งใบสั่งซื้อ การจัดหาวัสดุ และการผลิต ไปจนถึงการขนส่งลำเลียง

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

ทุกผลิตภัณฑ์ของ ECS ล้วนต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นก่อนจะจัดส่งให้กับลูกค้า ก่อนที่จะลงมือผลิตในปริมาณมาก จะต้องผ่านกระบวนการทดลองผลิต 3 ขั้นตอน ได้แก่ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสร้างแม่แบบทางวิศวกรรม และการสร้างแม่แบบก่อนผลิตจริง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังต้องผ่านการทดสอบหาค่า EMI (Electromagnetic Interference) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ทั้งนี้ การทดสอบหาค่า EMI ช่วยให้แน่ใจว่าระดับการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สูงเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ส่วนการทดสอบความน่าเชื่อถือ หรือ reliability test ประกอบด้วยการทดสอบการสั่นสะเทือน การตกกระแทก และความชื้น การทดสอบทั้งสองแบบ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของ ECS ได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล อาทิ มาตรฐาน TUV, UL, FCC และ VCCI จากนั้น ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่าน compatibility test ครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้ากันได้กับ add-on card และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในตลาด นอกจากนี้ พอร์ต I/O ทุกตัวต้องผ่านการทดสอบเต็มรูปแบบก่อนที่จะลำเลียงผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ECS มุ่งมั่นออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้จัดทำโครงการรีไซเคิลวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยขณะนี้กำลังพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตางเกณฑ์ของ Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive และ Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive ในยุโรป เมื่อต้นปี ค.ศ. 2005 ECS เริ่มใช้กระบวนการผลิตปลอดสารตะกั่ว ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบของ ECS ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลก