เกริ่นนำ

About ECS

ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในปี 1994 (TSE: 2331)

 • ให้บริการทั่วโลกมามากกว่า
  30+
  ปี
 • เงินทุนจดทะเบียน (ดอลล่าร์ไต้หวัน)
  5.5
  พันล้าน
 • พนักงาน
  7000+
  กว่าคนทั่วโลก

● ให้บริการทั่วโลกมามากกว่า 30 ปี

ECS ทุ่มเทในการจัดหาออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ในระดับมืออาชีพ นวัตกรรมที่ดี มีคุณภาพสูง ที่สามารถแข่งขันได้ทั่วโลก เพื่อตอบสนองแนวโน้มและความต้องกาของผู้บริโภคคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

● เงินทุนจดทะเบียน 5.5 พันล้านดอลล่าร์ไต้หวัน

ECS has been dedicated in providing its professional, innovative, high-quality and competitive design and product globally to meet the everchanging consumer computer trend.

● พนักงาน 7,000กว่าคน ทั่วโลก

ปัจจุบัน ECS ได้ขยายช่องทางการบริการไปยังเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกเพื่อให้บริการลูกค้าได้ทันทีและครบถ้วน

ข้อเปรียบด้านบริการ

การบริการ

 • • ประสิทธิภาพด้าน ต้นทุน/กระบวนการ
 • • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • • การตรวจสอบย้อนกลับของ ส่วนประกอบ/ผลิตภัณฑ์
 • • การจัดการโลจิสติกส์
 • • การผลิตเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์/ระบบ
 • • การประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป/ระบบ
 • • ระบบบูรณาการ
 • • การทดสอบ/ตรวจสอบผลิตภัณฑ์