• หน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit, GPU)
  เสริมประสิทธิภาพโดย NVIDIA® GeForce™ FX GPU
  รองรับ Microsoft Direct X® 9.0 & OpenGL ® 1.4 อย่างสมบูรณ์
 • อินเตอร์เฟส AGP
  รองรับการตั้งค่าให้เข้ากับ AGP 3.0 ได้
  รองรับอินเตอร์เฟส AGP 8X/4X/2X
 • หน่วยความจำ
  DDR SDRAM 256MB พร้อมบัสข้อมูล 128 บิต
 • เอาต์พุต
  CRT เอาต์พุต มาตราฐาน 15 พินตัวเมีย
  S-Video และ AV Out 7 พิน