• หน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit, GPU)
  เสริมประสิทธิภาพโดย NVIDIA® GeForce™ 6600 GPU
  รองรับ Microsoft Direct X® 9 & OpenGL®2.0 อย่างสมบูรณ์
 • อินเตอร์เฟส PCI Express
  รองรับการตั้งค่าที่ใช้งานร่วมกับ PCI Express x16 ได้
 • หน่วยความจำ
  DDR SDRAM 256MB พร้อมบัสข้อมูล 128 บิต
 • เอาต์พุต
  CRT เอาต์พุต มาตราฐาน 15 พินตัวเมีย
  S-Video และ AV Out 7 พิน
  เอาต์พุต DVI-I