• หน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit, GPU)
  เสริมประสิทธิภาพโดย NVIDIA® GeForce™ 7900 GT GPU
  รองรับ Microsoft Direct X® 9 & OpenGL®2.0 อย่างสมบูรณ์
 • อินเตอร์เฟส PCI Express
  รองรับการตั้งค่าที่ใช้งานร่วมกับ PCI Express x16 ได้
 • หน่วยความจำ
  512MB DDR3 SDRAM พร้อมบัสข้อมูล 256 บิต
 • เอาต์พุต
  เอาต์พุต Dual DVI-I
  S-Video และ AV Out 7 พิน