• หน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit, GPU)
  สนับสนุนโดย NVIDIA® GeForce® GTS 450 GPU
  รองรับ Microsoft® DirectX® 11 อย่างสมบูรณ์
  รองรับ OpenGL 3.2 อย่างสมบูรณ์
 • อินเตอร์เฟส PCI Express
  รองรับ PCI เอ็กเพรซ 2.0 อินเตอร์เฟส
 • เอาต์พุต
  เอาต์พุต Mini HDMI/ ดูอัล DVI-I (พร้อมรองรับ HDCP)
 • HDMI