• หน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit, GPU)
  สนับสนุนโดย NVIDIA® GeForce® GTX 460 GPU
  รองรับ Microsoft® DirectX® 11 อย่างสมบูรณ์
  สนับสนุน OpenGL 4.0 อย่างสมบูรณ์
 • อินเตอร์เฟส PCI Express
  รองรับ PCI เอ็กเพรซ 2.0 อินเตอร์เฟส
 • หน่วยความจำ
  1024MB GDDR5 SDRAM พร้อมบัสข้อมูล 256 บิต
 • เอาต์พุต
  เอาต์พุต Mini HDMI/ ดูอัล DVI-I (พร้อมรองรับ HDCP)
 • HDMI