• กราฟิกเอ็นจิ้น
  NVIDIA GeForce GTX560
 • มาตรฐานบัส
  PCI Express 2.0
 • นาฬิกาเอ็นจิ้น
  810MHz
 • นาฬิกาหน่วยความจำ
  4000MHz
 • การเชื่อมต่อหน่วยความจำ
  256 bit
 • เอาต์พุต
  2 x พอร์ต DVI-I
  1 x พอร์ต Mini HDMI
 • อะแดปเตอร์
  1 x DVI to VGA
  1 x mini HDMI to HDMI
 • ไดรเวอร์
  Y
 • สายเคเบิลจ่ายไฟ
  2
 • ภาพถ่ายความละเอียดสูง
  V
 • HDMI