• กราฟิกเอ็นจิ้น
  NVIDIA GeForce GTX570
 • มาตรฐานบัส
  PCI Express 2.0
 • นาฬิกาเอ็นจิ้น
  730MHz
 • นาฬิกาหน่วยความจำ
  3800MHz
 • การเชื่อมต่อหน่วยความจำ
  320 bit
 • ความละเอียดการแสดงผล
  ความละเอียดดิจิตอลสูงสุด : 2560x1600
  ความละเอียด VGA สูงสุด : 2048x1536
 • เอาต์พุต
  1 x พอร์ต HDMI
  2 x พอร์ต DVI-I
  1 x พอร์ตจอภาพ
 • อะแดปเตอร์
  1 x DVI to VGA
 • ไดรเวอร์
  Y
 • สายเคเบิลจ่ายไฟ
  2
 • ภาพถ่ายความละเอียดสูง
  V
 • HDMI