H610H7-TI5
  • Windows 11 workable support

  • รองรับจอแสดงผลอิสระ 3 จอ

  • LVDS ในตัวกับทางเลือกในการแสดงผลที่เพิ่มมากขึ้น

  • 4+1 การออกแบบระบบกำลังไฟฟ้าแบบเฟส

  • ใช้ตัวเก็บประจุแบบทึบ 100% ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบให้อยู่ในระดับสูงสุด

  • แจ็ค DC-IN

  • Supports HDMI 2.0 Technology ( resolution up to 3840 x 2160 pixels )