• ชิปเซต
  Intel® 82845E (MCH)
  Intel® 82801DB (ICH4)
 • โปรเซสเซอร์
  Intel® Pentium 4 CPU
  Socket 478
  533 / 400MHz
 • หน่วยความจำหลัก
  รองรับ DDR266 / DDR200
  3 DDR DIMMs
  สูงสุด 2GB
 • ช่องเสียบเพิ่มเติม
  6 สล็อต PCI
  1 สล็อต AGP
  1 สล็อต CNR
 • การ์ดเสียง
  AC'97 Audio CODEC (อุปกรณ์เสริม)
  C-Media CMI9738/4CH AC'97 CODEC (อุปกรณ์เสริม)
 • IEEE 1394a (อุปกรณ์เสริม)
  VIA® VT6306 ผนวกโฮสต์คอนโทรลเลอร์ IEEE 1394A
 • เครือข่าย LAN
  ชิป PCI LAN RealTek RTL8100/B 10/100Mbps (อุปกรณ์เสริม)
  ชิป PHY LAN Intel® 82562ET (อุปกรณ์เสริม)
 • พอร์ต I/O หลังตัวเครื่อง
  1 พาราแรล
  2 ซีเรียล
  1 คีย์บอร์ด PS/2
  1 เมาส์ PS/2
  2 USB
  1 LAN (อุปกรณ์เสริม)
  1 Line-in
  1 Line-out
  1 Game พอร์ต
 • ตัวเชื่อมต่อ I/O ภายใน
  เฮดเดอร์หน้าปัดหน้า MIC/Speaker out
  2 เฮดเดอร์ IEEE 1394A
  4 USB เฮดเดอร์
  LAN wake up connector
  Modem wake up connector
  สายเชื่อม CPU/ตัวจ่ายไฟ/พัดลม Case
  สายเชื่อมไฟ ATX 4 พิน
  สายเชื่อมสายไฟ ATX 20 พิน
 • Super I/O
  Winbond W83637HF
 • IDE
  2 UltraDMA 100 / 66
  PROMISE PDC20265R IDE RAID คอนโทรลเลอร์ (อุปกรณ์เสริม)
 • USB
  6 USB 2.0 (ฝังใน ICH4)
 • BIOS
  Award BIOS2Mb พร้อม Flash ROM ใน Firmware Hub (FWH)
 • ฟอร์มแฟกเตอร์
  ATX
 • ขนาดของบอร์ด
  305 มม. x 244 มม.