• กราฟิกเอ็นจิ้น
  NVIDIA GeForce 8400GS
 • มาตรฐานบัส
  PCI Express 2.0
 • นาฬิกาเอ็นจิ้น
  520MHz
 • นาฬิกาเชดเดอร์
  1040MHz
 • นาฬิกาหน่วยความจำ
  1000MHz
 • การเชื่อมต่อหน่วยความจำ
  32 bit
 • ความละเอียดการแสดงผล
  ความละเอียดดิจิตอลสูงสุด : 2560x1600
  ความละเอียด VGA สูงสุด : 2048x1536
 • เอาต์พุต
  1 x พอร์ต DVI-I
  1 x พอร์ต VGA
  1 x พอร์ต HDMI
 • ไดรเวอร์
  Y
 • HDMI