• ชิปเซต
  Intel® 82845D (MCH)
  Intel® 82801BA (ICH2)
 • โปรเซสเซอร์
  Intel® Pentium 4 CPU
  Socket 478
  533 / 400MHz
 • หน่วยความจำหลัก
  2 DDR DIMMs
  รองรับ DDR333 / DDR266
  สูงสุด 2GB
 • ช่องเสียบเพิ่มเติม
  6 สล็อต PCI
  1 AGP (4X)
  1 สล็อต CNR
 • การ์ดเสียง
  RealTek ALC101 AC'97 CODEC
 • พอร์ต I/O หลังตัวเครื่อง
  1 เมาส์ PS/2
  1 คีย์บอร์ด PS/2
  2 USB
  1 พาราแรล
  1 ซีเรียล
  1 Game พอร์ต
  1 Line-in
  1 Line-out
  ไมโครโฟน
 • ตัวเชื่อมต่อ I/O ภายใน
  เฮดเดอร์ระบบเสียง หน้าปัดด้านหน้า
  สายเชื่อม USB หน้าปัดหน้า
  เฮดเดอร์ SIR
  LAN wake up connector
  Modem wake up connector
  สายเชื่อม CPU/ตัวจ่ายไฟ/พัดลม Case
  สายเชื่อมสายไฟ ATX 20 พิน
 • Super I/O
  ITE IT8712F
 • IDE
  2 UltraDMA 100 / 66 / 33
 • USB
  VIA® VT6202 USB 2.0 Host คอนโทรลเลอร์
 • BIOS
  Award BIOS2Mb พร้อม Flash ROM ใน Firmware Hub (FWH)
 • ฟอร์มแฟกเตอร์
  ATX
 • ขนาดของบอร์ด
  304.8 มม. x 220 มม.