• GPU (Thiết bị xử lý đồ hoạ)
  Hoạt động nhờ NVIDIA® GeForce™ 6200 GPU
  Hỗ trợ đầy đủ Microsoft Direct X® 9 & OpenGL®2.0
 • Giao diện AGP
  Hỗ trợ cài đặt tương thích AGP 3.0
  Hỗ trợ giao diện AGP 8X/4X/2X
 • Bộ nhớ
  128 MB DDR SDRAM với 64-bit bus dữ liệu
 • Đầu ra
  Đầu ra CRT 15pin chuẩn âm
  7-pin S-Video và AV Out
  Đường tín hiệu ra DVI-I