• GPU (Thiết bị xử lý đồ hoạ)
  Hỗ trợ NVIDIA® GeForce® GTS 450 GPU
  Hỗ trợ đầy đủ Microsoft® DirectX® 11
  Hỗ trợ OpenGL 3.2
 • Giao diện PCI Express
  Supports PCI Express 2.0 interface
 • Đầu ra
  Ngõ xuất Mini HDMI/ Dual DVI-I (Hỗ trợ HDCP)
 • HDMI