• GPU (Thiết bị xử lý đồ hoạ)
  Powered by NVIDIA® GeForce™ 8400 GS GPU
  Hỗ trợ đầy đủ Microsoft Direct X®10.0
 • Giao diện PCI Express
  Supports PCI Express 2.0 interface
 • Bộ nhớ
  1024MB DDR2 SDRAM - 64-bit dữ liệu hệ thống
 • Đầu ra
  DVI-I/CRT/HDMI
 • HDMI