A520AM4-M3_M3D
 • Windows 10 Workable support

 • Hỗ trợ 3 màn hình độc lập

 • Thiết kế nguồn 3+2 pha

 • Áp dụng thiết kế tụ điện rắn 100% để tối đa hóa độ bền linh kiện

 • ESD Protection prevents computers from electrostatic discharge damage to enhance
  its durability and lifespan

 • Hỗ trợ công cụ EZ BIOS giúp chỉnh sửa BIOS ở giao diện Đồ họa trong môi trường đa ngôn ngữ

 • Supports GUI UEFI for tweaking BIOS in Graphical interface within a multi language
  environment

 • Hỗ trợ Công nghệ HDMI 1.4a (độ phân giải đến 1920 X 1200) và chức năng HDCP (Bảo vệ nội dung số băng thông cao)

 • Hỗ trợ Công nghệ đồ họa kép AMD Dual Graphics

 • Tiện ích EZ thông minh của ECS: eBLU, eDLU, eSF