ADLN-I
  • Windows 11 workable support

  • Hỗ trợ 3 màn hình độc lập

  • Áp dụng thiết kế tụ điện rắn 100% để tối đa hóa độ bền linh kiện

  • "Hỗ trợ công nghệ ECS Durathon để đảm bảo sự ổn định, độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống
    (PCB có mật độ gấp ba lần, độ kháng nhiệt tối đa, thử nghiệm 1.5K Marathon, tụ rắn CAPs siêu việt)

  • Hỗ trợ bộ xử lý đồ họa Intel® HD Graphics