H410H6-TI2
  • LVDS tích hợp cung cấp một tùy chọn hiển thị bổ sung

  • ESD Protection prevents computers from electrostatic discharge damage to enhance
    its durability and lifespan

  • Supports GUI UEFI for tweaking BIOS in Graphical interface within a multi language
    environment

  • Hỗ trợ Công nghệ HDMI 1.4a (độ phân giải đến 1920 X 1200) và chức năng HDCP (Bảo vệ nội dung số băng thông cao)