H510H6-M2
  • Windows 10 Workable support

  • Thiết kế nguồn 5+2 pha

  • Áp dụng thiết kế tụ điện rắn 100% để tối đa hóa độ bền linh kiện

  • ESD Protection prevents computers from electrostatic discharge damage to enhance
    its durability and lifespan

  • Hỗ trợ DirectX® 12.1 để cải thiện hiệu suất đồ họa

  • Tiện ích EZ thông minh của ECS: eBLU, eDLU, eSF