Tải Về Trình Điều Khiển / BIOS

Trình điều khiển cho Hệ Điều Hành ( 5 )
AGP ( 1 )
Mạng nội bộ ( 1 )
Modem ( 1 )
Âm thanh ( 2 )
VGA ( 1 )

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Hay đọc cẩn thận trước khi cập nhật BIOS.

  • Khong cập nhật BIOS nếu hệ thống chạy tốt. Đen flash BIOS khong bật co thể lam cho hệ thống khong khởi động được. Nha sản xuất khong chịu trach nhiệm về mọi trường hợp đen flash BIOS khong bật.
  • Trước hết hay biết chắc chắn số phien bản M/B PCB của bạn, sau đo đọc bản mo tả va lưu y đặc biệt đa cập nhật một cach cẩn thận để kiểm tra xem liệu bản va lỗi phien bản BIOS mới co lien quan đến vấn đề hiện hanh của bạn khong. (Cach nhận diện phien bản M/B PCB)
  • Vui lòng ĐỪNG khởi động lại hệ thống, ngắt bộ nguồn và tháo pin trong quá trình cập nhật BIOS.
  • Bạn nen sử dụng tiện ich flash đa cập nhật được bao ham trong mỗi goi tải BIOS. (Cach sử dụng tiện ich flash)